Η εταιρία εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ (SOMO) προγραμματίζει την εξαγωγή 3,215 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου ημερησίως από τη Βασόρα τον Ιούνιο.

Από τις ποσότητες αυτές, τα 2,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, αφορούν στην εξαγωγή διυλισμένου πετρελαίου και τα 767.000 βαρέλια ημερησίως στην εξαγωγή αργού πετρελαίου.

Οι ποσότητες αυτές, θα εξάγονται από το νότιο λιμάνι της Βασόρας.

AdTech Ad
Η SOMO θα προχωρήσει στην πλήρη υλοποίηση των υποχρεώσεών της, σύμφωνα με τα συμβόλαια που έχει υπογράψει τουλάχιστον σε τρεις πελάτες της, στην περιοχή της Ασίας, τον Ιούνιο.

Σχόλια

Σχόλια